jueves, 15 de diciembre de 2011

Presentación

[Gl.]

Benvidos ó blog de aprendegallego (aprendegalego), Cousas do galego. Eu son a que leva a canle mencionada e agora ademais este novo blog. Tamén son coñecida como "AndTheWolf" en diversas páxinas WEB, como por exemplo mundoAnimalia, e "Yasumi Ôkami", abreviado "Yasumi" (pronun.: iásmi) que é o nick que usarei en Cousas do galego.


No blog vou falar sobre temas de lingüística, filoloxía... en xeral, podemos dicir que vai ser un blog de "letras". As principais linguas das que falaremos serán o galego, o español e o portugués. Ademais, o blog estará nestes tres idiomas. Pola contra, os títulos dos artigos estarán sempre en galego. No caso dos artigos longos, as traducións estarán noutra entrada a parte.

Só son unha estudiante, e é posible que trabuque ó escribir, porén tentarei escribir ben e tratar os temas de xeito obxectivo. Outros temas serán tratados de forma subxectiva, pero saberán ben notar as diferenzas, e dareilles a coñecer as razóns de por que penso unha cousa ou outra. O que si, sempre tentarei ser o máis fiel á realidade.

Aquí remata a presentación. Agardo que o blog sexa do voso agrado.

Saúdos, Yasumi - aprendegallego - AndTheWolf


[Esp.]


Bienvenidos al blog de aprendegallego, Cousas do galego (Cosas del gallego). Yo soy la que lleva el canal mencionado y ahora además este nuevo blog. También soy conocida como "AndTheWolf" en diversas páginas WEB, como por ejemplo mundoAnimalia, y Yasumi Ôkami, abreviado "Yasumi" (pron.: iásmi) que es el nick que usaré en Cousas do galego.

En el blog voy a hablar sobre temas de lingüística, filología... en general, podemos decir que va a ser un blog de "letras". Las principales lenguas de las que hablaremos serán el gallego, el español y el portugués. Además, el blog estará en estos tres idiomas. En cambio, los títulos de los artículos estarán siempre en gallego. En el caso de los artículos largos, las traducciones estarán en otra entrada a parte.

Solo soy una estudiante, y es posible que me equivoque al escribir, pero intentaré escribir bien y tratar temas de forma objetiva. Otros temas serán tratados de forma subjetiva, pero sabrán notar sin dificultad las diferencias, y les daré a conocer las razones de por qué pienso una cosa o otra. Lo que sí, siempre intentaré ser lo más fiel a la realidad.

Aquí acaba la presentación. Espero que el blog sea de vuestro agrado.

Saludos, Yasumi - aprendegallego - AndTheWolf


[Pt.]


Bem-vindos ao blog de aprendegallego (aprendegalego), Cousas do galego (Coisas do galego). Eu sou aquele que dirixe o canal mencionado e agora tambén este blog novo. Eu sou também conhecida como "AndTheWolf" em várias páginas da WEB como mundoAnimalia, e Yasumi Ôkami, abreviado "Yasumi" (pron.: iasmi) que é o apelido que usarei neste blog, Cousas do galego


No blog vou falar sobre assuntos de lingüística, filologia, ... em geral, podemos dizer que vai ser um blog de "letras". As principais línguas das que falaremos son o galego, o espanhol e o português. Além disso, o blog será em as três línguas. Em contraste, os títulos de artigos estarán sempre em galego. No caso de longos artigos, as traduções serán em outra entrada. 


Eu sou apenas uma estudante, e eu posso estar errada ao escribir, mas intentarei escribir bem e discutir questões objetivamente. Outros temas serão tratados subjetivamente, mas saberán facilmente notar as diferenças e darei-lhes a conhecer as razões por que penso uma coisa ou outra. O que sim, sempre tentarei ser o mais fiel à realidade. 


Aqui acaba a apresentação. Espero que o blog seja do vosso gosto. 


Saudações, Yasumi - aprendegallego - AndTheWolf

No hay comentarios:

Publicar un comentario