jueves, 22 de diciembre de 2011

O portuñol

[Gl.]
O portuñol (ou tamén coñecido cá grafía portuguesa, portunhol) é unha lingua orixinada pola mestura do portugués e do español.
     Ocorre por dúas razóns, ou é o paso intermedio cando estamos a aprender portugués ou español (ou tentando de falalos), ou a fala que se dá nas zonas fronteirizas entre os países de fala portuguesa e española.
     O máis famoso, o portuñol riverense é o portuñol que se dá de xeito natural na fronteira entre Uruguai e Brasil, así como nas cidades de Artigas e Quarai, e máis específicamente na zona das cidades irmáns de Riveria (Uruguai) e Sant'Anda do Livramento (Brasil). A este tramo da fronteira chámase "Fronteira da Paz".
     Nas rexións da Arxentina, Brasil, Paraguai e Uruguai onde falan portuñol, tornouse necesario o ensino formal do español e do portugués para afastar ós cativos da forma mesturada das dúas linguas.

[Esp.]
El portuñol (o también conocido con la grafía portuguesa, portunhol) es una lengua originada por la mezcla de portugués y español.
     Ocurre por dos razones, o es el paso intermedio cuando estamos aprendiendo portugués (o intentando hablarlo), o es la lengua que se da en las zona fronterizas entre los países de lengua portuguesa y española.
     El más famoso, el portuñol riverense es el portuñol que se da de manera natural en la frontera entre Uruguay Y Brasil, así como en las ciudades de Artigas y Quaray, y más especificamente, en la zona de las ciudades hermanas de Rivera (Uruguay) y Sant'Anda del Livramento (Brasil). Este tramo de la frontera se llama "Frontera de la Paz".
     En regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay donde hablan portuñol, se volvió necesario la enseñanza formal del español y del portugués para alejar a los niños de la forma híbrida de las dos lenguas.

[Pt.]
O portunhol (ou também conhecido sobretudo com a ortografia espanhola, portuñol) é uma língua originada pela mistura do português e do espanhol.
     Ocorre por duas razões, ou é o passo intermédio quando estamos a aprender espanhol (ou tentando falá-lo), ou a fazê-la com que se dá nas zonas fronteirças entre os países de fala portuguesa e espanhola.
     O mais famoso, o portunhol riverense é o portunhol que se dá de modo natural na fronteira entre Uruguai e Brasil, assim como nas cidades de Artigas e Quarai, e mais específico, na zona das cidades irmãs de Riveira (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil). Este trecho da fronteira chama-se "Fronteira da Paz".
     Nas partes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai onde falam portunhol, tornou-se necessário o ensino formal do espanhol e do português para afastar às crianças da forma misturada das duas línguas.

[Gl.] Imos pór algúns exemplos de portuñol (do libro de poemas Noite nu norte - Noche en el norte):
[Esp.] Vamos a poner algunos ejemplos de portuñol (del libro de poemas Noite nu norte - Noche en el norte):
[Pt.] Vamos pôr alguns exemplos de portunhol (do livro de poemas Noite nu norte - Noche en el Norte)

                                                             [Pñ/Pnh]
Me lembro que ele iva nas casa
i oiava as cosas que pudía levá pra vendé.


Mi madre istava feliz
agora tiña sía pra fasé as costura.
Ela nunca avía tido Navidá.


Mi madre falava muy bien, yo entendía.
Mas mi maestra no intendía.
Intonses serto día mi madre intendió i dise:
Meu fío, tu terás que deiyá la iscuela,
i yo deiyé.


[Esp.]                        ---                         [Pt.]
Me acuerdo de que él venía a casa --- Lembro-me que ele vinha à casa
y miraba atentamente las cosas podía llevar pa' vender. --- e olhava as coisas que podia levar p'ra vender.

Mi madre estaba feliz --- Minha mãe estava feliz
ahora tenía silla para hacer las costuras. --- agora tinha cadeira p'ra fazer as costuras.
Ella nunca había tenido Navidad. --- Ela nunca tivera Natal.

Mi madre hablaba muy bien, yo entendía. --- Minha mãe falava muito bem, eu percebia.
Mas mi maestra no entendía. --- Mas a minha mestra não percebia.
Entonces cierto día mi madre entendió y dijo: --- Então certo dia minha mãe percebeu e disse:
Hijo mío, tú tendrás que dejar la escuela, --- Meu filho, tu terás que deixar a escola,
y yo dejé. --- e eu deixei.

[Gl.]
Lémbrome que el viña á casa
e fitaba as cousas que podía levar p'ra vender.

Miña nai estaba feliz
agora tiña cadeira p'ra facer as costuras.
Ela nunca tivera Nadal.

Miña nai falaba moi ben, eu entendía.
Mais a miña mestra non entedía.
Entón certo día miña nai entendeu e dixo:
Meu fillo, ti terás que deixar a escola,
e eu deixei.


Fontes:
http://fabiansevero.blogspot.com/search/label/Poemas%20de%20Noite%20nu%20Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%B1ol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portunhol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portunhol_riverense
http://es.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%B1ol_riverense

No hay comentarios:

Publicar un comentario