sábado, 17 de diciembre de 2011

L. portuguesa

[Gl.]

     O portugués é unha lingua romance con máis ou menos 250.000.000 falantes, e sitúase no posto número 6 da lista mundial de idiomas.
     Os dous países máis famosos que falan portugués son Portugal e Brasil, mais entre ámbolos dous existen diferenzas no idioma. Os países da lusofonía son: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Timor Oriental e Santo Tomé e Príncipe. En Macao; Dadra e Nagar Haveli; Damán e Diu; e Goa non ten o estatus oficial.
     No século XVI tornouse lingua franca da Asia e África, sendo usada polos mercaderes e comunicación entre os responsables locais e europeos de todas as nacionalidades, entre outros.
     Houbo unha época en que galego e portugués foron o mesmo idioma, hoxe soamente pertencen ó mesmo diasistema. Pola contra, os grupos reintegracionistas e lusistas non están de acordo con que sexan dúas linguas diferentes.


[Esp.]

     El portugués es una lengua romance con más o menos 250.000.000 hablantes, y se sitúa en el puesto número 6 de la lista mundial de idiomas.
     Los dos países más famosos que hablan portugués son Portugal y Brasil, mas entre ambos idiomas existen diferencias. Los países de la lusofonía son: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bisseau, Angola, Mozambique, Timor Oriental y Santo Tomé y Príncipe. En Macao; Dadra y Negar Haveli; Damán y Diu; y Goa no tiene el estatus oficial.
     En el siglo XVI se convirtió lengua franca de Asia y África, siendo usada por los mercaderes y y la comunicación entre los responsables locales y europeos de todas las nacionalidades, entre otros.
     Hubo una época en que gallego y portugués fueron un mismo idioma, hoy solamente pertenecen al mismo diasistema. En cambio, los grupos reintegracionistas y lusistas no están de acuerdi con que sean dos lenguas diferentes.


[Pt.]

     O português é uma língua romance com mais ou menos 250.000.000 falantes, e situa-se no posto número 6 da lista mundial de idiomas.
     Os dois países mais famosos que falam português são Portugal e Brasil, mas entre os dois existem diferenças no idioma. Os países da lusofonia são: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Timor Oriental e Santo Tomé e Príncipe. Em Macao; Dadra e Nagar Haveli; Damán e Diu; e Goa não tem o estatus oficial.
     No século XVI tornou-se língua franca da Ásia e África, sendo usada pelos mercaderes e a comunicação entre os responsáveis locais e europeus de todas as nacionalidades, entre outros.
     Houve uma época em que galego e português foram o mesmo idioma, hoje somente pertencem ao mesmo diassistema. Em mudança, os grupos reintegracionistas e lusistas não estão de acordo com que sejam duas línguas diferentes.


              


Fontes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lusofon%C3%ADa

No hay comentarios:

Publicar un comentario