sábado, 24 de diciembre de 2011

Bo Nadal! - Feliz Navidad! - Feliz Natal!

[Gl.]
Xa chegou o Nadal!! Deséxovos que pasedes unhas boas festas. E por iso fago esta entrada para o blog.
Antes de nada, gustaríame explicar unha pequena cousiña. E é como chamamos a Santa Claus en Galicia. O nome máis común é Papá Noël, que vén do francés xa que Noël significa Nadal. Porén tamén é moi  común escoitar Papá Nuél, Papá Nuel e Papa Nuel. Mais tamén en ocasións soemos mencionar a unha "Mamá Noél", que a chaman tamén "Mamá Noela", "Mamá Nuela" ou "Mama Nuela"... Unha pregunta común para preguntarlle ó nenos se ca tiveron agasallados de  Nadal é: "Que? Xa che deron os Papá Nueles?" Pero se falamos destas entrañabéis figuras, o Apalpador ou Pandigueiro non pode quedar atrás, xa que este personaxe mítico ligado ó Nadal galego onde aínda segue vixente en certas comarcas así que está en proceso de recuperación en toda Galicia. El vive nas montañas e entre o 24 e o 31 de decembro baixa para apalpar a barrigas e comprobar así se os rapaces comeron ben, como lembranza, o apalpador deixa un montonciño de castañas para os rapaces. Ademais, anima ó rapaces a crear os seus propios xoguetes.

E agora, imos aló coas dedicacións!!! Escoiten todos os vídeos se queren.

[Esp.]
Ya llegó la Navidad!!! Os deseo que paséis unas buenas fiestas. Y por eso hago esta entrada para el blog.
Antes de nada, me gustaría explicar una pequeña cosa. Y es como llamamos a Santa Claus en Galicia. El nombre más común es Papá Noël, que viene del francés ya que Noël significa Navidad. Pero también es muy común oir Papá Nuél, Papá Nuel y Papa Nuel. Mas también en ocasiones solemos mencionar a una "Mamá Noël", que la llaman también "Mamá Noela", "Mamá Nuela" o "Mama Nuela"... Una pregunta común para preguntarle a los niños si tuvieron regalos de Navidad es: "¿Qué? ¿Ya te dieron los Papá Nueles?" Pero si hablamos de estas entrañables figuras, o Apalpador o Pandigueiro no se puede quedar atrás, ya que este personaje mítico enlazado a la Navidad gallega donde todavía sigue vigente en ciertas comarcas así que está en proceso de recuperación en toda Galicia. Él vive en las montañas y entre el 24 y el 31 de diciembre paja "apalpar" (tocar, comprobar) las barrigas y comprobar así si los niños han comido bien, como recuerdo, el apalpador deja un montoncito de castañas para los niños. Además, anima a los niños a crearse sus propios juguetes.

Y ahora, vamos allá con las dedicaciones!!! Escuchen todos los vídeos si quieren.

[Pt.]
Já chegou o Natal!!! Desejo-lhes que passeis umas boas festas. E por isso faço esta entrada para o blog.
Antes de nada, gostaria de explicar uma pequena coisinha. E é como chamamos a Santa Claus na Galiza. O nome mais comum é Papá Noël, que vem do francés já que Noël significa Natal. Porém também é muito comum escutar Papá Nuél, Papá Nuel e Papa Nuel. Mas também às vezes soemos mencionar a uma Mamãe Noël, que a chamam também "Mamãe Noela" ou "Mamãe Nuela"... Uma pergunta comum para perguntar ao crianças se tiveram presenteados de Natal é: "Que? Já te deram os Papá Nueles?" Mas se falamos destas entranhavéis figuras, o Apalpador ou Pandigueiro não pode ficar atrás, já que esta personagem mítica ligada ao Natal galego onde ainda segue vigente em verdadeiras comarcas assim que está em processo de recuperação em toda a Galiza. Ele vive nas montanhas e entre o 24 e o 31 de Dezembro baixa para "apalpar"  (toque, verificar) as barrigas e comprovar assim se as crianças comeram bem, como lembrança, o apalpador deixa castanhas para as crianças. Ademais, anima a criar às crianças os seus própios brinquedos.

E agora, vamos com as dedicatórias!!! Escutem todos os vídeos se querem.

[Gl.] BO NADAL      ---                 [Esp.] Feliz Navidad        ---          [Pt.] Feliz Natal
Chega o Nadal   ---                         Llega la Navidad   ---                      Chega o Natal
Sentir as campás   ---                      Sentir las campanas   ---                  Sentir os sinos
soando no teu corazón   ---              sonando en tu corazón   ---             soando no teu coração
anuncia cos seus sons   ---                anuncia con sus sonidos   ---            anuncia com os seus sons
a presenza do amor.   ---                 la presencia del amor   ---               a presença do amor.
Amor para entrar   ---                      Amor para entrar   ---                     Amor para entrar
a todos do teu redor   ---                 a todos de tu alrededor   ---            a todos em torno de tu
Sentir esa paz e entrega co teu   ---  Sentir esa paz y entrega con tu  ---  Sentir essa paz e entrega com o teu
corazón   ---                                   corazón      ---                               coração
O compartir cos demais.   ---           El compartir con los demás  ---        O partilhar com os demais
Chega o Nadal   ---                          Llega la Navidad   ---                     Chega o Natal
brinda coa túa calor   ---                  brinda con tu calor   ---                  oferece com o teu calor
o teu amor a dar.   ---                     tu amor para dar   ---                      o teu amor a dar.
O Nadal chega   ---                          La Navidad llega   ---                      O Natal chega
e sente e comparte felicidade.   ---  y siente y comparte felicidad.   ---  e sente e partilha felicidade.

Panxoliña do Nadal   ---           Villancico de Navidad      ---             Cântico do Natal
              I
Hai un vento cheo de frío   ---   Hay un viento lleno de frío   ---           Há um vento cheio de frio
apousado nos camiños.   ---       dando posada en los caminos.   ---       dando pousada nos camiños.
E no ar un asubío   ---                Y en el aire un silbido    ---                 E no ar um apito
todo cheo de aloumiños.   ---    todo lleno de atención y cariño.   ---    todo cheio de atenção e carinho
Pero un vento milagreiro   ---    Pero un viento milagrero    ---             Mas um vento milagreiro
nacerá polo Nadal.   ---             nacerá por Navidad   ---                      nascerá pelo Natal.
Brilará coma un luceiro   ---       Brillará como una estrella   ---              Brilar vai como uma estrela
para alomear o portal.   ---        para alumbrar el portal.   ---                para dar luz o portal.
              II
Xa nas ponlas dun cabalo   ---     Ya en las ramas(?) de un caballo   ---    Já nas ponlas de um cavalo
naceu un vento ventiño;   ---     nació un viento vientecito;   ---          nasceu um vento ventinho
ten doces versos de orballo   --- tiene dulces versos de llovizna   ---     tem doces versos de orvalho
e azas de paxariño   ---             y alas de pajarito   ---                        e asas de paxarinho
e craridades de día,   ---           y claridad de día,   ---                        e clareza de dia,
que llas deu Jesús Neniño   ---   que se las dio Jesús Niñito   ---             que lhe as(?) deu Jesús Neninho
e Santa Virxe María.   ---           Y Santa Virgen María.   ---                   e Santa Virgem María.

                                                                                     [Gl.] SMS de Nadal
- As campás están a soar os desexos do Nadal. O  envío dos mellores desexos de Nadal nos moles cristais de xeo só pra ti.
  - O Nadal é un estado de ánimo cando valoramos a paz e a boa vontade. O verdadeiro espírito do Nadal é ter misericordia, o amor e a fe.
- Que a doce maxia do Nadal conspire para alegrar os seus corazóns e chear todos os seus desexos!
- Se nesta noite, un home grande e gordo salta pola túa fiestra, atrápate e métete nun saco, non te preocupes. Díxenlle a Santa que te quería para o Nadal.
- Ti es especial, es único, que o teu Nadal sexa tan especial e único como o es ti! Bo Nadal!
- Que por estas festas, a maxia sexa o teu traxe, o teu sorriso o mellor agasallo, os teus ollos o mellor destino, e a túa felicidade o meu mellor desexo... Bo Nadal!

[Esp.] SMS de Navidad
- Las campanas están sonando los deseos de Navidad. El envío de los mejores deseos de Navidad en los suaves copos de nieve solo para ti.
- La Navidad es un estado de ánimo cuando valoramos la paz y la buena voluntad. El verdadero espíritu de Navidad es tener misericordia, el amor y la fe.
- Que la dulce magia de la Navidad conspire para alegrar sus corazones y llenar todos sus deseos!
- Si en esta noche, un hombre grande y gordo salta por tu ventana, te atrapa y te mete en un saco, no te preocupes. Le dije a Santa que te quería para Navidad.
- Tú eres especial, eres único, que tu Navidad sea tan especial y única como lo eres tú! Feliz Navidad!
- Que por estas fiestas, la magia sea tu traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo... Feliz Navidad!

[Pt.] SMS de Natal
- Os sinos están soando os desejos do Natal. O envio dos melhores desejos de Natal nos suaves cristais de gelo só para tu.
- O Natal é um estado de ânimo quando valoramos a paz e a boa vontade. O verdadeiro espírito do Natal é ter misericórdia, o amor e a fé.
- Que a doce magia do Natal enrede para alegrar os seus corações e preencher todos os seus desejos!
- Se nesta noite, un homem grande e com gordura salta pela tua janela, atrapa-te e mete-te num saco, não te preocupes. Disse-lhe a Santa que te queria para o Natal.
- Tu és especial, és único, que o teu Natal seja tão especial e único como o és tu! Feliz Natal!
- Que por estas festas, a magia seja o teu fato, o teu sorriso o melhor presenteio, os teus olhos o melhor destino, e a tua felicidade o meu melhor desejo... Feliz Natal!

Fontes:
http://www.apalpador.net/02/index.html
http://www.barriodelosrosales.es/2008/12/por-un-nadal-en-galego.html
http://www.youtube.com/watch?v=wqdsx5QbH40
http://www.youtube.com/watch?v=jRiW0AIZW3Y
http://www.youtube.com/watch?v=V0rqO9VpJxg
http://www.youtube.com/watch?v=_DGr9U4-gFU
http://www.nosesimeexplico.com/foro/showthread.php/48637-LA-NAVIDAD-EN-POEMAS
http://bibliopoemes.blogspot.com/2007/12/as-panxolias-galegas-nadaletes.html
http://www.poemayamor.com/category/frases-para-navidad/
http://www.buscalogratis.com/postales_frases_navidad.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario