domingo, 19 de febrero de 2012

Lección 3: Det. artigo e posesivo; pron. posesivos


[Esp] 


Artigos definidos
el: o -> o libro 
la: a -> a palabra 
los: os -> os libros
las: as -> as palabras

Artigos indefinidos
un: un -> un libro
una: unha -> unha palabra
unos: uns -> uns libros
unas: unhas -> unhas palabras

Det. posesivos
mi: masc.: meu fem.: miña
tu: masc: teu fem.: túa
su: masc: seu fem.: súa

mis: meus/miñas
tus: teus/túas
sus: seus/súas

nuestro: noso/nosa
vuestro: voso/vosa
nuestros: nosos/nosas
vuestros: vosos/vosas


Ej.: Mi libro -> O meu libro
Mi palabra -> A miña palabra

Los posesivos siempre van acompañados de los artículos.
art. + posesiv. + sust.
Os meus xoguetes (Mis juguetes)

Pron. posesivos
mío(s): meu(s)
mía(s): miña(s)
tuyo(s): teu(s)
tuya(s): túa(s)
suyo(s): seu(s)
suya(s): súa(s)
nuestro(s): noso(s)
nuestra(s): nosa(s)
vuestro(s): voso(s)
vuestra(s): vosa(s)

Ejs.: De quen é este libro? (¿De quién es este libro)
É meu. (Es mío.)

As súas palabras son moi bonitas. (Sus palabras son muy bonitas.)
As túas tamén. (Las tuyas también.)

A miña casa como se fose túa. (Mi casa como si fuese tuya.)
A miña casa como se fose a túa. (Mi casa como si fuese la tuya.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario