sábado, 23 de junio de 2012

Lección 6: "educación galega"
español (português) -> galego

Señor (senhor) -> Señor
Señores -> Señores
Señora -> Señora
Señora -> Señoras
Todos estos nombres vienen del latín, seniore, en cambio el diminutivo de estos viene del español.
Señorito(s) -> Señorito(s)
Señorita(s) -> Señorita(s)

Por favor (faz favor) -> Por favor
Gracias (obrigado) -> Grazas, graciñas, benzón, beizón, gracias
Muchas gracias (muito obrigado) -> Moitas gracias, moitas grazas
De nada -> De nada

Buenos días (bons dias) -> Bos días
Buenas tardes -> Boas tardes
Buenas noches -> Boas noites
¡Hola! (olá!) -> Ola!
Adiós -> Adeus, abur, aburiño
Chao, chau* (ita.: ciao) -> Chao, chau*
Hasta luego (até logo) -> Ata logo, ata loguiño, deica logo, deica loguiño
Hasta pronto (até pronto) -> Ata pronto, deica pronto
Hasta la próxima (até a próxima) -> Ata a próxima
Hasta mañana (até manhã) -> Ata mañá, deica mañá
Buen fin de semana (bom fim/final de semana)-> Boa fin de semana
Buen finde (bom fim/final de semana) -> Boa finde


No hay comentarios:

Publicar un comentario